ALU-BEN

 
Naziv

ALU-BEN d.o.o.

Adresa

Gmajna 58, 51321 Vrata, Hrvatska

Telefon

(051) 273-835

Fax

(051) 275-076

Matični broj tvrtke

2027402

OIB

27626114123

Žiro račun

2340009-1110213052, Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN

HR4323400091110213052

Sud upisa

Trgovački sud u Rijeci

MBS

040225153

Direktor

Matko Šoštarić

Članovi uprave

Matko Šoštarić, Snježana Šoštarić, Vladimir Šoštarić

Temeljni kapital

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti